Utställning om Friedrich och hans samtid

Föreningen har fått det spännande uppdraget att ställa samman en utställning om Friedrich på Emigrantmuséet i Göteborg. Vernissage kommer att bli någon gång under våren 2014.

Birgitta Rosenhall är projektledare och har lagt ner mycket tid och entusiasm på möten med muséets chef och övrig personal. I början av juni gjorde några av oss en resa till Woldegk, Friedrichs födelsestad, för att fotografera, träffa kommunföreträdare och försöka hitta mer historiskt material.

Vi vill gärna presentera projektplanen, och Birgitta tar förstås välvilligt emot synpunkter och tips till utställningen.